:קצת (מאוד..) עליי

                                           .דוקומנטריסט, צלם, עורך 
              B.F.A              בקולנוע אוניברסיטת תל-אביב
             3/4 M.A          בקולנוע אוניברסיטת תל-אביב
                                                                       

054-4644768

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean
  • Twitter Clean